Akademski zbor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Dirigenti

Vinko Karmelić

Vinko Karmelić

Vinko Karmelić (Bol, 1987.) završio je 2010. godine preddiplomski studij glazbene pedagogije (cum laude) na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, gdje iste godine nastavlja diplomski studij glazbene pedagogije i završava ga 2012. godine stekavši naziv magistra glazbene pedagogije. Vođenjem zborova počeo se baviti u ranome djetinjstvu kao zborovođa i orguljaš Župe sv. Ivana Krstitelja u Bolu. Od samih početaka rada sa zborom posvećuje se očuvanju i obnavljanju tradicijskoga pučkog pjevanja Bola, uz što se posebno ističe cjelovečernji koncert bolskih korizmenih napjeva u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, u sklopu manifestacije Pasionska baština 2010. S istim ciljem 2011. godine počinje pisati diplomski rad na temu Rekonstrukcija i revitalizacija bolske mise Angelorum. Kao dio programa diplomskoga studija na Muzičkoj akademiji pohađa nekoliko izbornih kolegija na Institutu za crkvenu glazbu „Albe Vidaković” KBF-a u Zagrebu. Polazio je nekoliko seminara uglednih hrvatskih i europskih zborskih dirigenata. Dobitnik je godišnje nagrade Općine Bol za najviše zasluge u kulturi za 2002./2003. godinu. Godine 2006. dobio je nagradu Srednje škole Bol summa cum laude. Od 2010. godine jedan je od umjetničkih voditelja Akademskoga zbora Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Concordia discors”. Zajedno s članovima umjetničkoga vodstva zbora 2011. godine dobitnik je Nagrade Filozofskoga fakulteta u Zagrebu „Franjo Marković”, 2017. godine Posebnoga priznanja Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te 2020. Dekanove nagrade. Godine 2012. s Concordijom discors osvaja treće mjesto u finalu natjecanja „Do posljednjeg zbora” na HRT-u. S istim zborom 2012. godine na Festivalu pjevačkih zborova u Zagrebu osvaja prijelazni pehar Hrvatskoga društva skladatelja za najbolju izvedbu hrvatskoga skladatelja (J. Kaplan: Dugo u noć) te 2016. godine (V. Sunko: Zdravo Marijo). Na 54. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova 2021. godine osvaja Nagradu Hrvatskoga društva skladatelja za najbolju izvedbu hrvatskoga skladatelja (E. Cossetto: Tam prek Drave grmlavica). Sudjelovao je na nekoliko međunarodnih zborskih natjecanja u Barceloni, Veneciji, Pragu, Bratislavi, Krakovu, Veroni, na kojima s Concordijom discors ostvaruje vrlo zapažene rezulatate. S istim zborom nastupio je 2014. godine na eurovizijskoj smotri zborova „Europe sings” u Beču. U suradnji sa Zagrebačkim orkestrom mladih, a zajedno sa zborom Concordia discors bio je jedan od umjetničkih suradnika u pripremi Mozartove Velike mise u c-molu (KV 427) čija je izvedba u zagrebačkoj katedrali nagrađena Posebnom Rektorovom nagradom. Od 2012. do 2014. djelovao je kao vokalni voditelj u Folklornome ansamblu SKUD-a „Ivan Goran Kovačić”. Uz umjetnički rad s različitim vokalnim ansamblima bavi se i pedagogijom te je trenutačno zaposlen u Glazbenoj školi Pavla Markovca u Zagrebu u kojoj između ostaloga vodi dječji jednoglasni te višeglasni komorni dječji zbor s kojima je sudjelovao na nekoliko natjecanja u domovini i inozemstvu ostvarivši zapažene rezultate. Posebno se ističe nagrada 2018. godine kada je zbor proglašen apsolutnim pobjednikom na 14. natjecanju hrvatskih pjevačkih zborova- Zagreb te 2022. kada je zbor ostvario najveći broj bodova na državnome natjecanju zborova u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. 2022. godine s Komornim dječjim zborom Glazbene škole Pavla Markovca dobitnik je Oskara znanja. S učenicima je također sudjelovao na državnim i međunarodnim natjecanjima iz solfeggia ostvarivši iznimne rezultate. Godine 2014. sudjelovao je u projektu Hrvatske konferencije redovničkih poglavara i poglavarica – bio je dirigentom „Redovničkog Band Aida”. Od rujna 2015. dirigent je Mješovitoga zbora „Hosana” Župe sv. Petra apostola u Zagrebu.

Od studenog 2022. zborovođa je Dječjeg zbora Hrvatske radio televizije.

Marina Jurković

Marina Jurković

Marina Jurković (Rijeka, 1986.) diplomirala je glazbenu kulturu na Muzičkoj akademiji te kroatistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilišna je prvostupnica komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlena je u Centru za kulturu Trešnjevka, kao stručna suradnica za programe glazbe i glazbenog amaterizma. Iz područja produkcije usavršava se u sklopu YEMP programa tijekom Europa cantat festivala u Pečuhu 2015. godine, a iz zborovođenja na Accademiji Piergiorgio Righelle u Padovi (2018.-2020.).

Od 2010. do 2022. godine djeluje u Akademskom zboru Filozofskoga fakulteta Concordia discors (AZ FFZG CD) kao jedan od umjetničkih voditelja, uz kolege: Juricu Boškovića, Vinka Karmelića i Lobela Filipića.

Kao što se vidi iz fotografije - sanjarske je prirode, ali bdije nad Concordijom discors, vječito zagledana u sretnu budućnost Zbora.

Lobel Filipić

Lobel Filipić

Lobel Filipić rođen je 1988. godine u Zagrebu gdje je istovremeno pohađao prirodoslovno-matematičku gimnaziju (V. gimnazija) i teoretski smjer u srednjoj glazbenoj školi (Glazbeno učilište Elly Bašić). Godine 2018. diplomira kroatistiku i informacijske znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od lipnja 2019. zaposlen je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na Odjelu za dijalektologiju kao asistent u suradničkome zvanju. Godine 2012. dobio je Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu za projekt Strojno prepoznavanje naziva u tekstovima pisanima hrvatskim jezikom. Dobitnik je Posebne rektorove nagrade 2014. godine za koncert u Zagrebačkoj katedrali. Zagrebački orkestar mladih i Akademski zbor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors izveli su Veliku misu u c-molu W. A. Mozarta. Na prvoj godini studija bio je stipendistom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao nadareni student. Kao član umjetničkoga vodstva Zbora dobio je 2011. godine od Filozofskoga fakulteta godišnju nagradu Franjo Marković za umjetnička dostignuća, 2017. godine nagrađen je Posebnim priznanjem Filozofskoga fakulteta za uspješan rad Zbora i doprinos vidljivosti i promociji Filozofskoga fakulteta u zemlji i inozemstvu, a 2020. godine dobiva, također od Filozofskoga fakulteta, godišnju Nagradu dekana. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko međunarodnih konferencija te redovito izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Sudjeluje također u domaćim i međunarodnim znanstvenim i glazbenim projektima.

Nedugo nakon osnutka 2010. godine postaje članom umjetničkoga vodstva i dirigentom u Akademskome zboru Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors. Nastupao je na više samostalnih i suradničkih koncerata te domaćih i stranih natjecanja. Na njima Zbor osvaja više zlatnih i srebrnih plaketa te je nekoliko puta proglašen ukupnim pobjednikom natjecanja nastupivši u klasičnim i folklornim kategorijama. Osnovao je i vodi Zbor Jezičnoga ateliera u Zagrebu koji pjeva isključivo na francuskome jeziku. Također, vodi zbor umirovljenika u Domu za starije i nemoćne osobe Centar. Od 2017. godine dirigentom je Muškoga vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić. Iste godine obnavlja djelovanje Zbora mladih Sveti Duh u Župi sv. Antuna Padovanskog u Zagrebu. Članom je nekoliko klapa i vokalnih ansambala.

Tijekom 2016. godine radio je u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu u Službi marketinga, prodaje i odnosa s javnošću, a u 2017. bio angažiran u Gradskome kazalištu Trešnja u Zagrebu na sređivanju i digitalizaciji arhiva. Bio je umjetničkim suradnikom redatelja na predstavi Orašar u Gradskome kazalištu Trešnja čija se premijera održala 30. studenoga 2018. U studenome 2016. aktivno sudjeluje na Seminaru za zborske dirigente u Zagrebu u organizaciji Hrvatskoga sabora kulture pod vodstvom maestra Luke Vukšića, a u listopadu 2017. pod vodstvom maestra Tomislava Fačinija.

Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom, a pasivno talijanskim.