Akademski zbor Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

5. element - obljetnički koncert